M ��odzie uczestnicz-��ca w spotkaniach i szkoleniach w Warszawie, w ramach programu realizowanego przez Konwent ������ ������ Akademia M ��odej Przedsi-��biorczo ��ci Spo ��ecznej������

Podany album nie istnieje.

<<< wróć