Archiwum


Zarząd Stowarzyszenia ma przyjemność zaprosic na II Eurpoejski Salon Sukcesu wraz z Balem Andrzejkowym
Informujemy, że w dniu 03.01.2015 roku odbędzie się kolejny III Europejski Salon Sukcesu połączony z V Opłatkiem Wielokulturowym oraz Balem Noworocznym. Ze względu na duże zainteresowanie wszystkich naszych członków i sympatyków prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc

---------------------------------------


W miesiącu czerwcu 2014 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium , zatwierdzając plan działania stowarzyszenia na lata 2014/2015

---------------------------------------

Konferencja w Truskawcu

W dniach 4-5 lipca 2014 roku przedstawiciele Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego, na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu, wzięli udział w konferencji otwierającej realizację mikroprojektu parasolowego

pn. „ROZWÓJ FIRM SEKTORA OKOŁOTURYSTYCZNEGO REGIONU POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO NA BAZIE ARCHITEKTURY OBRONNEJ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ”

Projekt realizowany przez Regionalną Izba Gospodarczą w Przemyślu we współpracy z Towarzystwem „Jurij Drohobycz” z Drohobycza ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej i gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego. Konferencja odbyła się w Truskawcu na Ukrainie. Podczas dwudniowego spotkania nawiązano kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami z Ukrainy zainteresowanymi współpracą z naszym regionem.


---------------------------------------


W dniach 11-12 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dwa bardzo ciekawe spotkania z Prezesem Firmy Fluid SA Panem Janem Gładkim ( pierwszy na świecie producent biowęgla). Wszystkie spotkania dotyczyły możliwości wybudowania zakładu i uruchomienia produkcji biowęgla marki Fluid, w powiązaniu z równoczesną produkcją ciepła i prądu.

Spotkania w dniu 11.07 a/ z Panem Prezydentem miasta Przemyśla Robertem Chomą. b/ z właścicielem i Prezesem firmy FIBRIS Oba spotkania bardzo udane dające nadzieję na powstanie tego nowoczesnego zakładu w Przemyślu

Spotkania w dniu 12.07 - z samorządowcami i biznesmenami miasta Lwowa . Zakład Fluid SA daje szanse na rozwiązanie problemów z odpadami olbrzymich lwowskich farm kurzych , które mogą zostać zamienione na ogrzewanie i prąd elektryczny. Spotkania prowadził Prezes Konwentu Jan Piszak


Przemyśl 2014 - 2020, rozwój przedsiębiorczościW dniu 29 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego przy współpracy Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka oraz Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Otworzyli ją gospodarze   regionu: Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Jako pierwsza, na temat możliwości wsparcia inicjatyw rozwojowych regionu, głos zabrała pani Monika Gąsiorowska - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Polskiej Agencji Informatyzacji i Inwestycji Zagranicznych. Instytucja ta uczestniczy w bezpośredniej obsłudze inwestora zagranicznego poprzez przygotowanie ofert inwestycyjnych. Zadanie to, jak również prowadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych , realizowane jest w ścisłej współpracy z samorządami regionalnymi, lokalnymi oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE).
Następnie wystąpił pan Dariusz Dąbek - zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił cele działania Agencji. PARP realizuje programy rozwoju gospodarki, wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
Kolejnym zaproszonym gościem był pan Wojciech Stawiany- ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚi GW udziela finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Podczas swych wystąpień prelegenci przedstawili możliwości pozyskania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wystąpienia zakończyła dyskusja licznie zgromadzonych samorządowców i przedsiębiorców z Przemyśla  i Jarosławia.
Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego Jan Piszak.


Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego członkom i sympatykom Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowych spokojnych pełnych radości i uśmiechu Świąt Wielkanocnych
Zarząd Stowarzyszenia 

Zarząd  Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego  jako inicjator i współorganizator zaprasza na  spotkanie  w dniu 29.04.2014 roku


I EUROPEJSKI SALON SUKCESU

Stara prawda ludowa mówi, że jeżeli się nie rozwijamy, to tak naprawdę cofamy się, bo świat zawsze idzie do przodu. Nie dziwi zatem zmiana formuły Salonu Sukcesu – z Galicyjskiego na Europejski. Pierwsza impreza tego nowego cyklu odbyła się w minioną sobotę. O jej randze świadczyć mogą znamienici goście, wśród których znaleźli się m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dyrektor Inter-Broker Wojciech Szlaszyński.
W czasie gorących wydarzeń na Ukrainie podczas Europejskiego Salonu Sukcesu nie mogło braknąć gestów solidarności względem naszego sąsiada. – Chciałbym abyśmy podczas tych chwil skierowali swoje myśli do naszych sąsiadów, by pokój panował także u nich. Bo wolność i pokój są wartościami ogromnymi, bardzo dobrze wiedzą o tym Polacy przez wiele lat doświadczani – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Gestów solidarności ze strony organizatorów było więcej. O tym jak ważna jest nasza solidarność dla Ukraińców świadczy wypowiedź jednego z gości. – Chciałbym podziękować wszystkim Polakom za wsparcie naszej walki o przyszłość Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami i, jak to między sąsiadami, i między nami są pewne napięcia. Ale kiedy u nas zaistniała ta sytuacja, wy zapomnieliście o wszystkim i pomagacie nam. To jest wartość ludzka. Serdecznie za to Polakom dziękuję – powiedział Zenon Greń ze Lwowa.
Młodzi aktywni
W trakcie Salonu podsumowano program Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany od października ubiegłego roku przez Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu miał za zadanie inspirowanie młodych ludzi do działalności społecznej a także wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, młodzieżą i organizacjami pozarządowymi. Laureatami programu za najciekawsze projekty społeczne zrealizowane w roku 2013 zostali: Ewa Jasińska, Remigiusz Maciupa, Tomasz Wiech, Piotr Wolak oraz Arkadiusz Południak. Nie mogło zabraknąć iście europejskiej oprawy artystycznej, którą zapewnili m.in. Rewia Carska oraz bałkański wokalista Sasza Popaz. Po części oficjalnej goście wzięli udział w Ostatkowym Balu Maskowym.
Źródło: gazetaprzemyska.pl

Młodzież uczestnicząca w  spotkaniach i szkoleniach w Warszawie,  w ramach programu realizowanego przez Konwent – „ Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej”

wszystkie zdjęcia do obejrzenia w galerii
21 lutego 2014 roku. Wieczór solidarności z walczącą Ukrainą. Tak wyglądały okna  członków KonwentuKapituła Salonu ma zaszczyt zaprosić
na I Europejski Salon Sukcesu  
połączony z Balem Ostatkowym

XX GALICYJSKI SALON SUKCESU
" Jedyny taki opłatek "

Ponownie na początku stycznia mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu zorganizowanym przez przemyskie stowarzyszenia uczestniczące w Galicyjskim Salonie Sukcesu. W hotelu Marco odbył się bal noworoczny poprzedzony wielokulturowym opłatkiem. Spotkanie poprowadził Jan Piszak.
Pierwszą część XX Salonu sukcesu stanowił opłatek Wielokulturowy, celebrowany przez kapłanów trzech wyznań: rzymskokatolickiego biskupa Adama Szala, greckokatolickiego biskupa Eugeniusza Popowicza i prawosławnego proboszcza ppłk Ierzego Mokrauza. Godną tego wydarzenia oprawęmuzyczną zapewniły dwa chóry:Chór Magnificat oraz Chór Katedralny. W trakcie opłatka wielokulturowego wystąpił zespół dziecięcy ze szkoły w Bolestraszycach. Oprawę opłatka zapewniała ponadto grupa Barwy Bluesa ze Lwowa. Wśród gości Salonu znaleźlisię m.in. senator RP Andrzej Matusiewicz, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak i konsul honorowy Ukrainy w Przemyślu Aleksander Baczyk.

Opłatek wielokulturowy odbył się w naszym mieście już po raz piąty. To piękny przykład tego w jak pozytywny sposób czerpać można z bogatej tradycji naszego miasta. -Uważamy, że Przemyśl to piękne, nie tylko ze względu na architekturę i położenie, miasto. Ale też, że względu na te trzy różne tradycje, które się tu mieszają - mówi Jan Piszak.

XX Salon zakończył cykl Galicyjskich Salonów Sukcesu. Z okazji jubileuszu członkowie Kapituły Galicyjskiego Salonu Sukcesu otrzymali dyplomy pamiątkowe z podpisem prezydenta Przemyśla i Starosty przemyskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Przemyska Kongregacja Kupiecka, Stowarzyszenie Swoja Prawda ze Lwowa, Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy, Cech Rzemiósł Różnych w Przemyślu, Stowarzyszenie Horyzonty z Rzeszowa, Lwowska Kongregacja Kupiecka, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Przemyślu Stowarzyszenie Projekt : Polska.
Tworząc ten cykl Galicyjskich Salonów Sukcesu chcieliśmy ściągnąć do Przemyśla ludzi, którzy odnieśli faktyczny sukces w różnych dziedzinach. Pokazać ich drogi do sukcesu. Z drugiej strony chcieliśmy im pokazać Przemyśl, możliwości jakie to miasto daje. Przyjęło to się bardzo, gdyż 2O salonów odbyło się przy pełnej Sali. Inną ważną sprawą, jest wytworzenie się potężnego rodzinnego grona. Od początku do końca wszystkich Salonów, uczestniczyła w nich w większości ta sama grupa osób. Można powiedziećm żę gdy dzielilismy się opłatkiem to była dwustuosobowa jedna rodzina – zaznacza Jan Piszak przewodniczący Kapituły Galicyjskiego Salonu Sukcesu.
Kolejne spotkanie w marcu rozpocznie cykl Europejskich Salonów sukcesu. 

XIX GALICYJSKI SALON SUKCESU
z BALEM ANDRZEJKOWYM
30 Listopada 2013

W dniu 30 listopada 2013 roku w Sali Balowej  restauracji „ Marko” w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 40 odbył się XIX Galicyjski Salon Sukcesu połączony z Balem Andrzejkowym

Gośćmi XIX Salonu byli:

Władysław Ortyl -Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz

Stanisław Jarosz - Prezes Zarządu firmy TAURUS w Pilźnie

z którymi, zgodnie z przyjętą formułą, redaktor Jan Miszczak przeprowadził wywiady.

Władysław Ortyl  poruszył temat funduszy unijnych. Stwierdził, że Przemyśl jest jednym z większych beneficjentów funduszy przeznaczonych na renowację zabytków. „ Piękny jest Przemyśl, dlatego warto go wspierać…, lubię przyjeżdżać do Przemyśla,… pospacerować , pochodzić,… mam tu wielu przyjaciół i znajomych ”. Wypowiedz ta spotkała się gromkimi brawami licznie zgromadzonych uczestników Salonu.

Stanisław Jarosz, szef firmy Taurus z Pilzna, przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego działającego na rynku od 1989 roku, opowiedział historię swej firmy, zdradził tajemnice receptur i technologii stosowanych przy produkcji wyrobów oraz zaprosił wszystkich zebranych do odwiedzania swych lokali gastronomicznych usytuowanych w wielu miejscowościach w południowej Polsce.

Kapituła Galicyjskiego Salonu Sukcesu, w dowód uznania za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność zawodową i publiczną oraz za przyczynienie się do gospodarczego i społecznego rozwoju województwa podkarpackiego, wyróżniła Władysława Ortyla i Stanisława Jarosza prestiżowym medalem „Lider Sukcesu”.

Oprawę artystyczną Balu Andrzejkowego  zapewniły grupy Hot Band, Beer Blus Band, Trio „X” oraz Formacja Taneczna A-Z wraz z solistką Różą Pszonak, która w bieżącym roku zdobyła tytuł Mistrza Świata'2013 IDO w Latin Show do lat 15.

W trakcie spotkania przeprowadzono konkurs, w którym udział wzięli uczestniczący w imprezie Andrzejowie. Główny laur tego konkursu, tytuł „Super Andrzej 2013” wraz ze statuetką ufundowaną przez Klub Biznesu Jarosław oraz Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich przypadł w udziale naszemu koledze, wiceprezesowi Konwentu Andrzejowi Kukurbie. Gospodarzem Salonu był jak zwykle niezawodny Jan Piszak.

Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że w dniu 4 stycznia 2014 roku odbędzie się ostatni z tego cyklu, jubileuszowy XX Galicyjski Salon Sukcesu, połączony z Opłatkiem Wielokulturowym oraz  z Balem Noworocznym, na który już dziś serdecznie zapraszamy.


ZAPROSZENIE

10 października 2013


Zarząd Przemyskiego Konwentu Społeczno- Gospodarczego ma przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej”, który realizowany będzie w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Przemyślu. Misją Akademii jest inspirowanie i aktywizowanie młodych ludzi do działania, wsparcie istniejących projektów oraz zwiększenie umiejętności inicjowania działań rozwiązujących problemy społeczne, w oparciu o partnerstwa z interesariuszami działań.

Akademia to projekt, którego głównymi odbiorcami są: osoby młode, w wieku 15-30 lat zamieszkujące województwo podkarpackie (110 osób). Dodatkowymi odbiorcami wspierającymi grupę główną będą także przedsiębiorcy i członkowie organizacji pozarządowych.

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2013 roku, a jego zwieńczeniem będzie uroczysta GALA, planowana na wiosnę 2014 roku.

Natomiast już dziś wszystkich naszych członków, współpracowników i sympatyków serdecznie zapraszamy na XIX Galicyjski Salon Sukcesu, połączony z Balem Andrzejkowym, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2013 roku o godz. 18:00 w Sali Balowej restauracji „ Marko” w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 40.

Gośćmi Salonu będą:

- Władysław Ortyl -Marszałek Województwa Podkarpackiego

- Stanisław Jarosz - Prezes Zarządu firmy TAURUS w Pilźnie

Jak zwykle proponujemy doskonały program rozrywkowy oraz zabawę do białego rana.

Kolejny jubileuszowy XX Galicyjski Salon Sukcesu, zorganizowany 4 stycznia 2014 roku, poprzedzony będzie - tradycyjnie już w tym okresie - Opłatkiem Wielokulturowym i zakończony Balem Noworocznym.

Szczegółowy program podany zostanie w następnej informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

W imieniu Kapituły Galicyjskich Salonów Sukcesu pragniemy jeszcze raz zaprosić na organizowane przez nas spotkania oraz podziękować za dotychczasową znakomitą atmosferę umożliwiającą wysłuchanie zaproszonych gości oraz wspólną wspaniałą zabawę.PIKNIK KUPCA I PRZEDSIĘBIORCY
29 czerwca 2013XVIII GALICYJSKI SALON SUKCESU – BAL WIOSENNY

23 kwietnia 2013
XVIII GALICYJSKI SALON SUKCESU – BAL WIOSENNY Wiosna, wiosna, ach to Ty!”- fragment piosenki Marka Grechuty świetnie odzwierciedla tegoroczne zaskoczenie, jakie sprawiła nam pogoda. Organizatorzy XVIII Galicyjskiego Salonu Sukcesu, podobnie jak i autor tego utworu znaleźli inspirację w wiośnie, dlatego edycja tego wydarzenia została dedykowana jakże oczekiwanej przez wszystkich porze roku.

W sobotę 13 kwietnia 2013 roku w Sali Balowej restauracji Marko w Przemyślu odbył się XVIII Galicyjski Salon Sukcesu, który zakończył się Balem Wiosennym. Już sama nazwa balu wprowadziła blisko ćwierć tysiąca uczestników tej imprezy w dobry nastrój. Tradycyjnie spotkanie prowadzili Jan Piszak i Jan Miszczak.

Przybyłych na Salon znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzak i Piotr Tomański, dyrektor Telewizji Polskiej w Rzeszowie Jacek Szarek a także prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, przywitali gospodarze miasta i powiatu – wiceprezydent Przemyśla Wojciech Błachowicz oraz starosta przemyski Jan Pączek. Gościem specjalnym Salonu był główny udziałowiec Centrum Handlu „Korczowa Dolina” - Robert Karczewski.

W trakcie Salonu, z inicjatywy Roberta Korczewskiego, przy wydatnej pomocy wiceprezesa RIG Mariusza Iwaniszyna, doszło do podpisania porozumienia gospodarczego pomiędzy CH „Korczowa Dolina” a ukraińskim stowarzyszeniem Swoja Prawda, zrzeszającym kilkanaście wiodących firm z Ukrainy.

Gość specjalny Salonu Robert Karczewski oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, z którymi redaktor Jan Miszczak przeprowadził wywiad, zostali odznaczeni przez organizatorów medalem Lider Sukcesu „za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz rozwoju Ziemi Przemyskiej i tworzenie jej pozytywnego wizerunku we wspólnocie europejskiej”.

W części artystycznej wieczoru wystąpili Krzysztof Bury, który z wielką wirtuozerią wykonał utwory na akordeonie cyfrowym oraz rewelacyjna Rosyjska Rewia Imperium - która zaprezentowała zapierające dech w piersiach show taneczne przedstawione w nowoczesnych aranżacjach. Rewia oczarowała wdziękiem tancerek, wspaniałymi, bogato zdobionymi strojami i znakomitymi układami choreograficznymi. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem i pozostawił niezapomniane wrażenia u zgromadzonej publiczności.

Oprawę instrumentalno- wokalną Balu Wiosennego, który trwał do białego rana, zapewniła doskonała grupa INES.Wielkanoc 2013
28 marzec 2013


XVII Galicyjski Salon Sukcesu - OPŁATEK WIELOKULTUROWY

05 styczeń 2013

XVI Galicyjski Salon Sukcesu - BAL ANDRZEJKOWY
30 listopad 2012
XVI_salon W piątek 30 listopada 2012 roku w sali balowej restauracji Marko w Przemyślu odbyła się szesnasta odsłona Galicyjskiego Salonu Sukcesu, którego obecnością zaszczycili m.in. Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta.
W pierwszej części uczestnicy Salonu mieli okazję obejrzeć pokaz mody japońskiej przygotowany przez Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej Igę Dżochowską, promotora kultury japońskiej Atsuko Ogawę i choreografa Piotra Hugeta. Urocze modelki zaprezentowały stroje wykonane przez japońską projektantkę mody Hidemi Tanaka, projektującą stroje miedzy innymi dla dworu cesarskiego.
Trzem gościom specjalnych Salonu: Wiceministrowi Gospodarki Mieczysławowi Kasprzakowi, Janowi Grześko - przedsiębiorcy, właścicielowi firmy Rol-Mech oraz Jerzemu Wiśniewskiemu – Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z którymi prowadzący program redaktor Jan Miszczak przeprowadził wywiady, Kapituła Salonu przyznała medale „Lider Sukcesu”.
Punktem kulminacyjnym XVI Galicyjskiego Salonu Sukcesu było wręczenie znanemu przemyskiemu lekarzowi weterynarii Andrzejowi Fedaczyńskiemu odznaczenia Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Doktor Andrzej Fedaczyński odbierając odznaczenie z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty dołączył do panteonu takich znakomitości jak: abp Ignacy Tokarczuk, Józef Szajna, Robert Korzeniowski czy Krzysztof Penderecki. Następnie Starosta Przemyski Jan Pączek dokonał aktu wręczenia medali Zasłużony Dla Powiatu. Otrzymali je Mirosław Karapyta oraz Wojciech Szczepanik.
W trakcie spotkania nie obyło się bez niespodzianki andrzejkowej. Dla kilkunastu solenizantów przeprowadzono konkurs, którego finał rozbawił do łez blisko 250 osobową widownię. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły Port Przemyśl CK i znakomita grupa Ines, która swą ekspresją zachwyciła wszystkich gości.Spotkanie z Ministrem Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem
20 lipiec 2012
Spotkanie z Ministrem Kasprzakiem Dnia 20 lipca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie z Ministrem Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem, który z inicjatywy Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Prezesa Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego Jana Piszaka, wraz z doradcami, gościł w naszym mieście.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz licznie zgromadzeni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Ziemi Przemyskiej.

Głównymi tematami były deregulacja, inwestycje związane z energią odnawialną jaki dofinansowanie działań innowacyjnych i ekoinwestycji. Rozmawiano o możliwościach rozwoju gospodarczego Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Poruszono sprawę Strefy Ekonomicznej w Przemyślu, na terenie której dobiegają końca prace związane z jej uzbrojeniem. Obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz postulował, aby tereny obejmowane Strefą Ekonomiczną rozszerzone zostały o obszary dotknięte najwyższą stopą bezrobocia - o tereny tzw. Polski Wschodniej. Wystosowano apel o wsparcie działań mających na celu pomoc w ożywieniu gospodarczym Miasta Przemyśla oraz regionu. W dalszej części dyskusji głos zabrali przedstawiciele samorządów terytorialnych, ale także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych.

Minister Kasprzak przypomniał, że jednym z celów Ministerstwa Gospodarki jest zapewnienie dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości regulacji prawnych. Jak poinformował, trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w ponad 90 aktach prawnych. Nie wszystkie obowiązki uda się zlikwidować, jednak można ograniczyć ich częstotliwość, oraz zmniejszyć zakres i ilość podawanych informacji – zaznaczył.

Zakończeniem wystąpień była dyskusja, podczas której przedsiębiorcy zadawali prelegentom pytania na nurtujące ich kwestie. Zwieńczeniem spotkania był wspólny lunch, podczas którego przedsiębiorcy mieli możliwość wymienić z prowadzącymi swoje poglądy i dotychczasowe doświadczenia.XV Galicyjski Salon Sukcesu – Zielony Bal
19 maja 2012
Zielony BalW dniu 19 maja 2012r. w restauracji MARKO przy ulicy Lwowskiej 40 w Przemyślu odbył się XV Galicyjski Salon Sukcesu.

Powołana do organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia Kapituła Salonu Sukcesu, skupiająca takie stowarzyszenia jak: Przemyski Konwent Społeczno – Gospodarczy, Przemyska Kongregacja Kupiecka, Lwowska Kongregacja Kupiecka, Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Projekt: Polska, niezwykle aktywnie działa na wielu polach, przede wszystkim wspierając przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i kulturalny oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie tylko Przemyśla, ale i terenu całej dawnej Wschodniej Galicji. Sama formuła „Galicyjskich Salonów Sukcesu” opiera się na idei prezentacji sylwetek osób, które odniosły sukces w różnych dziedzinach życia: politycznej, gospodarczej, społecznej i wielu innych.

Zaproszeni na XV Galicyjski Salon Sukcesu goście to: Marian Szarek- właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK”, Zbigniew Bednarczyk- właściciel firmy MRBrog oraz Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady Dominik Tracz.

Dlaczego XV Galicyjski Salon Sukcesu to Zielony Bal? Zieleń kojarzy się z przede wszystkim z harmonią, naturą i uczuciem spełnienia. Te wszystkie wartości przewijały się podczas przeprowadzanych przez redaktora Jana Miszczaka wywiadach z zaproszonymi gośćmi. Goście niezwykle interesująco opowiadali o swych drogach do sukcesu. Marian Szarek dzierżący palmę pierwszeństwa na Podkarpaciu w produkcji wyrobów wędliniarskich (o czym przekonali się uczestnicy Salonu podczas wyśmienitej kolacji przygotowanej przez właścicielkę restauracji Marko Małgorzatę Bąk między innymi na bazie wyrobów firmy ”Szarek”), wprowadził zebranych w arkana wiedzy masarskiej, Zbigniew Bednarczyk opowiedział o produkcji fajek oraz o swej pasji fajkarza i fajczarza. XV Galicyjski Salon Sukcesu zdominował generał brygady Dominik Tracz, który ze swadą i dużym poczuciem humoru zapoznał zebranych ze specyfiką swej pracy, oraz z przygotowaniami Straży Granicznej do odpraw w czasie Euro 2012.

Salon prowadził jak zwykle niezawodny Jan Piszak a oprawę artystyczną zapewnili znakomici soliści Lwowskiego Teatru Opery i Baletu Lubow Kaczała (sopran) i Petr Radejko (baryton) oraz tancerze ze Szkoły Tańca A-Z prowadzonej przez Aleksandrę Sołgę. Niespodzianką Salonu był złożony z uroczych dziewcząt zespół wokalny z V Batalionu Strzelców Podhalańskich, który umilił wieczór piosenkami wojskowymi. Do tańca przygrywał zespół INES, przy którym zaproszeni goście bawili się do białego rana.


Konferencja „Współpraca – na szlaku do Euro 2012„
23-24 luty 2012
W dniach 23-24 luty 2012 roku we Lwowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów, polityków i ludzi biznesu z Przemyśla, Stalowej Woli i Lwowa. Organizatorami cyklu konferencji pod nazwą „Współpraca – na szlaku do Euro 2012„ byli: Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy oraz Lwowska Kongregacja Kupiecka. Wsparcia poprzez aktywny udział w polskiej delegacji udzielili posłowie Renata Butryn i Marek Rząsa oraz Starosta Przemyski Jan Pączek. Delegacji środowiska biznesu przewodniczyli Roma Stępka - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu oraz Jan Piszak - Prezes Przemyskiego Konwentu Społeczno - Gospodarczego. Konwencja spotkania to rozmowa o konkretach gospodarczych, wspólnych pomysłach na rozwój regionu w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele władz obu regionów. Tym razem myślą przewodnią była próba wypracowania wspólnych możliwości inwestycji proekologicznych po obu stronach granicy. Obie strony wiedzą, że jest to jedna z nielicznych nisz biznesowych, mająca olbrzymie wsparcie samorządów , ze względu na wartości proekologiczne. W celu kontynuowania i konkretyzowania rozpoczętych rozmów strony postanowiły przygotować projekt powołania Galicyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jako podmiotu ukierunkowanego na rozwój terenów pogranicza i wspólnych działań biznesowych. Według projektu założycielami Izby będą stowarzyszenia z Podkarpacia i okręgu lwowskiego; członkami honorowymi zaś przedstawiciele władz samorządowych z obu województw. Na zakończenie, tradycyjnie delegacja polska złożyła kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich.XIV Galicyjski Salon Sukcesu – salonem marzeń
25 stycznia 2012
Czternastego stycznia 2012 roku w Sali Balowej restauracji Marko w Przemyślu odbył się kolejny już XIV Galicyjski Salon Sukcesu zorganizowany przez szereg znanych, współpracujących ze sobą stowarzyszeń i instytucji: Przemyski Konwent Społeczno- Gospodarczy, Przemyską Kongregację Kupiecką, Regionalną Izbę Gospodarcza, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie „Projekt Polska” oraz Lwowską Kongregacje Kupiecką.

Tak jak w poprzednich odsłonach, także ten Salon zawierał kilka stałych elementów. Tradycją są wywiady z ludźmi zamieszkującymi na terenach byłej Galicji którzy odnieśli sukces, występy artystyczne oraz bal, który również i tym razem trwał do białego rana. Jednak główną częścią tego spotkania, mającego na celu kultywowanie przyjaznych stosunków wielokulturowej społeczności zamieszkującej Wolne Królewskie Miasto Przemyśl był zorganizowany po raz kolejny Opłatek Wielokulturowy, celebrowany przez kapłanów rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych. Życzenia noworoczne, w trakcie których wystąpił chór ukraiński, stanowiąc znakomite tło podczas ich składania , przekazali zebranym między innymi starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek, senator Andrzej Matusiewicz, poseł Marek Rząsa oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Anna Kowalska. Uczestnicy składając sobie życzenia noworoczne podzielili się opłatkiem a także zgodnie z tradycją obrządków wschodnich - prosforą ( Nowy Rok w kościele wschodnim i prawosławnym obchodzony jest według kalendarza juliańskiego i wypada właśnie 14 stycznia).

Gośćmi Salonu, nad całością którego czuwał niezastąpiony Jan Piszak, byli jak zawsze ludzie sukcesu. Tym razem swą obecnością Salon zaszczycili prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, dyrektor Opery Lwowskiej Tadeusz Eder, a także twórca i właściciel znanej nie tylko w województwie podkarpackim sieci handlowej „Piotruś Pan”- Aleksander Baczyk. Wywiady prowadzone przez redaktora Jana Miszczaka odbywały się w znakomitej oprawie muzycznej przemyskiej kapeli „Ta Joj” , kapeli ze Lwowa „Lwowskie Retro” oraz solistów Opery Lwowskiej Lubow Kaczały oraz Petra Radejko, których występ został nagrodzony przez ponad 200 uczestników spotkania owacją na stojąco.

Następną częścią Salonu był Bal Noworoczny. Nad zapewnieniem odpowiedniego nastroju czuwała popularna i znakomita grupa muzyczna INES. W trakcie Salonu poseł Marek Rząsa składając uczestnikom życzenia noworoczne wypowiedział słowa, które zapadły głęboko w pamięć: „….szczęśliwi ci którzy potrafią marzyć, ….. marzenia zmieniają każdego z nas, … spełniajcie swoje marzenia ……”

Kolejny jubileuszowy XV Galicyjski Salon Sukcesu już niebawem.


"Szczęśliwa Trzynastka"
26 listopad 2011
12 salonW sobotę 26 listopada 2011 roku w pięknie udekorowanej, wypełnionej po brzegi Sali Balowej restauracji Marko odbył się kolejny XIII Galicyjski Salon Sukcesu. Na tę uznaną w kalendarzu Podkarpacia imprezę kulturalną przybyli jak zwykle znakomici prominentni goście. Gościem specjalnym tej edycji Salonu był Poseł na Sejm RP obecnej kadencji Marek Rząsa, który z rąk organizatorów otrzymał ogromny tort, którym obdzielił wszystkich uczestników imprezy. Specjalnymi gości byli również panowie noszący imię Andrzej, którzy w dniu swego święta otrzymali drobne upominki. Ta niezwykła impreza, inna niż wszystkie Salony, zorganizowana pod nazwą „Bal Andrzejkowy” upływała pod znakiem tajemniczych wróżb, magii i czarów, połączonych z zabawą i tańcem. Wieczór umilał doskonały zespół muzyczny, przybyli z Ukrainy iluzjoniści, oraz chluba Przemyśla - grupa taneczna A-Z. Pełne ręce roboty miała ”Andrzejkowa niespodzianka” - profesjonalna wróżka Aga, która wszystkim chętnym wyjawiała czekającą ich przyszłość. XIII Galicyjski Salon Sukcesu dowiódł że „trzynastka” spędzona we wspaniałej atmosferze oraz w znakomitym towarzystwie może być szczęśliwa.


Wielki sukces XII Salonu Sukcesu
02 październik 2011
12 salonW niedzielę 2 października w sali kinowej Centrum Kulturalnego odbył się XII Galicyjski Salon Sukcesu. Imprezę zorganizowano z okazji półmetka polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nad ostatnią edycją imprezy objął patronat Prezydent RP Bronisław Komorowski, który wyróżnił 46 przemyślan Krzyżami Zasługi. W liście do organizatorów i uczestników napisał : – Cieszę się, że inicjatywa, z którą wystąpili przed dwoma laty przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych społecznych, samorządowych i biznesowych Podkarpacia odniosła znaczący sukces.[...] W czasach postępującej na całym świecie globalizacji […] jest rzeczą niezwykłej wagi aby organizatorzy różnorodnych przedsięwzięć nawiązywali ze sobą współpracę i razem starali się o upowszechnienie informacji na temat swojej działalności na forum ogólnopolskich oraz poza granicami kraju. […] Ufam że Galicyjski Salon Sukcesu przyczyni się do osiągnięcia tych celów przez podkarpackich przedsiębiorców i działaczy pozarządowych. Równolegle Kapituła Salonu Sukcesu wspólnie ze Starostą Przemyskim przyznała okolicznościowy medal Lidera Sukcesu. Medale, wraz ze stosownymi dyplomami, zostały wręczone reprezentantom przemyskich stowarzyszeń oraz przyjaciołom regionu przemyskiego. W imprezie uczestniczyli m.in. reprezentanci zaprzyjaźnionych stowarzyszeń ze Lwowa, którzy doceniając wagę naszej Prezydencji, od siebie przygotowali „niespodziankę” dla przedstawiciela Prezydenta RP – obraz przedstawiający pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie. Imprezę prowadził redaktor Jan Miszczak, przy udziale posła Marka Rząsy oraz starosty Jana Pączka. Salon został także uświetniony wieloma występami artystycznymi m.in pokazami grup tanecznych ze szkół tańca A-Z oraz „Koralik”.

Poniżej przedstawiamy wykaz osób odznaczonych Krzyżami Zasługi oraz medalami „Lider Sukcesu”

Złote Krzyże Zasługi
1. Andrzej Słapczyński – emeryt
2. Jan Piszak – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTSAN
3. Jerzy Zenon Góralewicz – sekretarz powiatu w Starostwie Powiatowym w Przemyślu
4. Antonina Irena Dziubak – emerytka
5. Julian Wacław Kurek – emeryt
6. Wojciech Wiesław Ingot – prezes Zarządu Spółki INGLOT
( w zastępstwie odbierze medal jego brat)

Srebrne Krzyże Zasługi
1. Jan Antoni Pączek – starosta przemyski
2. Henryk Jan Lasko – informatyk w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
3. Roman Stępka – Zarządzanie Logistyka EKOTRANS
4. Jerzy Józef Koza – prezes Zarządu Fabryki Aparatów Elektromechanicznych „Fanina” S.A.
5. Mariusz Andrzej Iwaniszyn – Biuro Usługowo-Handlowe „JJ” Przemyśl
6. Aleksander Jarosław Baczyk – „Piotruś Pan” Sp. z o.o. Przemyśl, prezes zarządu Komplementariusza

Brązowe Krzyże Zasługi
1. Władysław Wojtowicz – dyrektor przemyskiego Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
2. Jan Hryniszyn – koordynator MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
3. Jan Błotnicki – Energetyka Wiatrowa Galicja Sp. z o.o. Warszawa Biuro Regionalne w Przemyślu, kierownik projektu
4. Jerzy Jan Krużel – Energetyka Wiatrowa Galicja sp. z o.o. w Przemyślu, kierownik projektu
5. Leszek Marek Matysiak – MZK sp. z o.o., specjalista ds. technicznych
6. Arkadiusz Artur Południak – PHU HOUSEKEEPER Przemyśl
7. Ryszard Tadeusz Bukowski – Przemyska Kongregacja Kupiecka
8. Marek Jerzy Kudła – wicestarosta przemyski
9. Robert Przemysław Sarnowski – emeryt
10. Aleksandra Sołga – Szkoła Tańca A-Z
XII Galicyjski Salon Sukcesu
26 września 2011
medalKapituła Galicyjskiego Salonu Sukcesu ma zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 2.10.2011 roku organizuje XII Galicyjski Salon, nad którym przyjął Honorowy Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Salon ten odbywa się w połowie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Gośćmi tego salonu będą przedstawiciele przemyskich organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz przyjaciele regionu przemyskiego; ludzie którzy znacznie się przyczynili do akcesji z Unia Europejską – co w konsekwencji doprowadziło do sukcesu jakim jest fakt naszej Prezydencji w całej Unii.

W trakcie tego Salonu, na wniosek Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Pan Prezydent Bronisław Komorowski wyróżnił 30 osobowa grupę działaczy środowisk pozarządowych poprzez przyznanie im odznaczeń państwowych. Równolegle Kapituła Salonu Sukcesu wspólnie ze Starostą Przemyskim wydała okolicznościowy medal Lidera Sukcesu. Na awersie tego medalu przy symbolach Powiatu i Miasta Przemyśla umieszczono napis: ”Ziemia Przemyska Bramą Unii Europejskiej”. Medal ten, wraz ze stosownym dyplomem będzie wręczony w trakcie Salonu reprezentantom przemyskich stowarzyszeń oraz przyjaciołom regionu przemyskiego. W imprezie uczestniczyć będą reprezentanci zaprzyjaźnionych stowarzyszeń ze Lwowa, którzy doceniając wagę naszej Prezydencji, od siebie przygotowali „niespodziankę” dla przedstawiciela Prezydenta RP.

W dowód podziękowania za fakt docenienia codziennej trudnej i bezinteresownej pracy działaczy organizacji pozarządowych. Kapituła Salonu oddała honorowy tytuł Gospodarza XII Salonu osobom, które potrafiły docenić tę jakże ważną społeczną pracę: Posłowi na Sejm RP Markowi Rząsie i Staroście Przemyskiemu Janowi Pączkowi. Całość tej wyjątkowej w skali całego kraju imprezy, odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu, w oprawie artystycznej wielu znakomitych przemyskich zespołów.Sąsiedzka wizyta we Lwowie
29 lipca 2011
W dniu 24 czerwca delegacja przemyskich przedsiębiorców oraz kupców, wzmocniona obecnością posła Marka Rząsy (PO) uczestniczyła w kolejnym, cyklicznym spotkaniu gospodarczym we Lwowie. Ze strony ukraińskiej uczestniczyli ludzie biznesu – członkowie Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej. Spotkanie poświęcone było konkretnym działaniom inwestycyjnym w naszym regionie. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z Andrzejem Drozdem, Konsulem RP we Lwowie. Miało ono na celu wyjaśnić nowe przepisy wizowe dla biznesmenów z Ukrainy, przyjeżdżających do Polski. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznać się z sytuacją mniejszości Polski we Lwowie oraz ich starań o uzyskanie nieruchomości dla prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej. Miłym akcentem wyjazdu było spotkanie z obecnym zarządem stowarzyszenia i klubu sportowego „Pogoń Lwów”. Ten posiadający olbrzymie tradycje, polski klub sportowy we Lwowie, dziś pragnie utrzymać i kontynuować swoje wielkie tradycje, głównie wśród młodzieży pochodzenia polskiego. Poseł Marek Rząsa wręczył na ręce prezesa klubu Marka Horbania, prezent w postaci piłek. Życzył przy tym działaczom klubu oraz sportowcom – Mam nadzieję że piłki te dadzą Wam możliwość samodzielnego znajdowania drogi do bramki przeciwnika. Prezesi obecnych na spotkaniu stowarzyszeń gospodarczych Jan Piszak (Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy) i Ryszard Miłoszewski (Przemyska Kongregacja Kupiecka), w imieniu Klubu Sportowego „Motor, wręczyli zaproszenie do udziału w międzynarodowym turnieju piłkarskim, który odbędzie się 20 sierpnia w Przemyślu.

Zielony węgiel szansą dla Przemyśla?

1 lipca 2011
W dniu 13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się druga konferencja (pierwsza miała miejsce miesiąc temu we Lwowie) poświęcona realizacji projektu pod roboczą nazwą „Wschodnie zagłębie zielonego węgla„. Projekt powstał i logistycznie prowadzony jest przez przemyskie stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy. Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Przemyski Jan Pączek, który równocześnie aktywnie wspiera pomysłodawców projektu.

Jaki dokładnie jest cel projektu wyjaśnia prezes Konwentu Jan Piszak – Jako stowarzyszenie wyszukujemy i wspieramy wszelkie działania związane z rozwojem energii odnawialnej na Podkarpaciu. Jest to jedna z nielicznych szans dla regionu, daje nadzieje na rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy, a tym samym podatki dla samorządów a przy tym na rozwój inwestycji całkowicie ekologicznych. Od kilku lat śledzę powstawanie unikalnego na świecie, polskiego pomysłu na całkowicie ekologiczną produkcję „zielonego węgla”.
Projekt powstał w firmie „FLUID SA”, która dla jego zabezpieczenia uzyskała patent światowy; uzyskała równocześnie olbrzymie zainteresowanie produktem końcowym na całym świecie. Mówi prezes Piszak – Dla przykładu tylko w ostatnim okresie firmę Fluid odwiedziło ponad 100 delegacji z kilku kontynentów, proponując współpracę. W kilku krajach przyznawane są rządowe gwarancje dla firm pragnących podjąć produkcję. Wyjątkowość polskiego zielonego węgla polega na tym że jako materiał użyć można wszystkiego co zielone, a zarazem odpadowe i często niepotrzebne. Co brzmi fantastycznie, a dla niezorientowanych nawet wręcz niewiarygodnie, ostateczny produkt powstaje w ciągu kilku minut i posiada on lepsze parametry niż węgiel kamienny, który powstawał miliony lat. Dodatkowo, co najważniejsze ani proces produkcyjny ani spalanie zielonego węgla nie zanieczyszcza środowiska, przez co uzyskał on jako jedyny tego rodzaju tzw. „zielony certyfikat”.

Patron honorowy przedsięwzięcia Starosta Przemyski Jan Pączek mówił na konferencji – Do mnie trafia idea realizacji tego projektu z powodu kilku zasadniczych faktów: powstanie kilku zakładów produkcji „zielonego węgla” umożliwi wykorzystanie na terenach gmin tysięcy hektarów nieużytków, do uprawy nowoczesnych odmian roślin energetycznych. To szansa dla gmin i rolników indywidualnych, na stabilne długoletnie kontrakty produkcyjne. Na produkcje przewidywalną i opłacalną. Tysiące ton zielonego węgla to równocześnie szansa na wycofanie z wielu zakładów i elektrowni tradycyjnego węgla zanieczyszczającego nasze powietrze. To produkt , który da szansę naszemu krajowi w wypełnieniu europejskich norm zanieczyszczania atmosfery przez CO2.

Uczestniczący także w konferencji wiceprezydent miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz zaproponował potencjalnym inwestorom tereny w podstrefie ekonomicznej, znajdujące się w Przemyślu, (zakłady, które w niej powstaną będą miały wiele ułatwień inwestycyjnych i podatkowych). Zamykając konferencję Jan Piszak dodał – na dzień dzisiejszy, mamy poważnie zainteresowanych zbudowaniem takowych zakładów biznesmenów z Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega oraz z terenów przygranicznych na Ukrainie. Stwarza to realną szansę na kontynuowanie prac nad projektem transgranicznym. Jako patroni projektu, zapraszamy do siedziby Konwentu ludzi biznesu, którzy widzą szanse na wystartowanie z najbardziej nowoczesnym produktem, spełniającym wszelkie normy nowych technologii, a co najważniejsze opierającym się o polską myśl technologiczną.


X Galicyjski Salon Sukcesu
2 czerwca 2011
W piątek 20 maja w sali balowej Hotelu Marko miała miejsce kolejna dziesiąta już odsłona Galicyjskiego Salonu Sukcesu. Imprezy pod tym szyldem odbywają się już od prawie dwóch lat. Organizatorami są stowarzyszenia działające dla i na terenie miasta Przemyśla: Przemyski Konwent Społeczno – Gospodarczy, Cech Rzemiosł Różnych, Przemyska Kongregacja Kupiecka, Regionalna Izba Gospodarcza, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Stowarzyszenie Projekt Polska, oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Salon, zwyczajowo już, podzielony był na dwie części. Na pierwszą, oficjalną część składały się przeprowadzone w kawiarnianym, luźnym stylu wywiady redaktora Jana Miszczaka z wiceministrem Skarbu Państwa Janem Burym oraz prezesem firmy „Marma Polskie Folie” Martą Półtorak. Rozmowy umilały występy Lwowskiej Kapeli Podwórkowej „Ta – joj” oraz tancerzy ze Szkoły Tańca „A-Z”. Gwiazdą wieczoru była znana solistka operowa i zarazem przemyślanka Nina Nowak. Drugą, nieoficjalną część salonu stanowił bal. Organizator Galicyjskiego Salonu Sukcesu Jan Piszak z dumą ocenia pełną obsadę, dwustu osobowej sali Hotelu Marko – To dowód jak bardzo brakuje w naszym mieście imprez stojących na tak wysokim poziomie, stwarzających możliwość dobrego wypoczynku, świetnej zabawy, a zarazem pewnej dumy z tego iż Salon odbywa się właśnie w naszym mieście zwłaszcza że każda następna edycja gromadzi jak zwykle pełna salę ludzi; wśród nich zaś znakomitych reprezentantów kultury, polityki, samorządu i biznesu. Jak mówi Jan Piszak Galicyjski Salon Sukcesu to jedyna w Polsce taka inicjatywa dodając – Galicyjski Salon Sukcesu to dowód tego, iż można promować w znakomity sposób nasze miasto, nie wydając ani jednej złotówki z jego nie najbogatszej kasy. Potwierdzeniem jego słów są gratulacje Marszałka Podkarpackiego Mirosława Karapyty. Wierzę że inicjatywa Galicyjskiego Salonu Sukcesu przyczyni się do rozwoju Przemyśla i lepszego wykorzystania jego olbrzymiego potencjału.X Jubileuszowy Galicyjski Salon Sukcesu

20 maja 2011 r. w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w X Jubileuszowym Galicyjskim Salonie Sukcesu, którego gośćmi honorowymi byli Pani Marta Półtorak, Prezes Firmy "Marma Polskie Folie" oraz Pan Jan Bury, Wiceminister Skarbu Państwa. Goście honorowi dzielili się swoimi refleksjami na temat swojej działalności zawodowej i społecznej. Wszystkim uczestnikom jubileuszowej imprezy, zgodnie z nazwa imprezy życzyłem samych sukcesów.

Poseł na Sejm RP Marek Rząsa