Priorytety

  • Tworzenie warunków do współpracy dla stowarzyszeń i ich przedstawicieli,

  • Działanie na rzecz rozwoju regionu na arenie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

  • Pomoc stowarzyszeniom w realizacji ich statutowych celów m.in. poprzez organizację misji gospodarczych, szkoleń, współpracę na bazie programów unijnych, tworzenie wspólnych reprezentacji wobec władz polityczno-samorządowych,

  • Wspieranie działań proekologicznych, głównie w zakresie energii odnawialnej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej